tirsdag 13. mai 2008

Bok: Gjestene

I Merethe Lindstrøms novellesamling Gjestene - som forøvrig ble nominert til Nordisk Råds litteraturpris, men som ikke fikk den - er det mange fine og vare noveller. Aberet er bare at jeg burde ha tatt med tida til å lese novellene én og én og ikke som en roman - fortløpende. Disse novellene krever refleksjon og konsentrasjon når man leser dem - ikke fordi språket er tungt og vanskelig, men fordi det blir sagt så myeuten at det blir sagt. I flesteparten av novellene møter man en jeg-person (ikke den samme) og handlingen utspiller seg i nåtid og også rundt en bestemt episode i fortiden.

For en mer utfyllende omtale, les Anne Cathrine Straumes anmeldelse.

Ingen kommentarer: