torsdag 7. juni 2007

Et norsk eventyr?

I dag er det 102 år siden unionen mellom Norge og Sverige ble erklært oppløst av Norge og akseptert av Sverige 26. oktober samme år, og som gamle Laffen ville ha sagt det:
3 x 3 Hurra: Hipp hipp HURRA! HURRA! HURRA!

Det hadde vært forhandlinger om full uavhengighet i lang tid og våren 1905 ble det brudd. Stortinget hadde vedtatt en lov om eget konsulatvesen som Kong Oscar II nektet å sanksjonere. Dermed nektet den norske regjerningen å kontrasignere og Regjerningen avleverte sin avskjedssøknad som Kong Oscar nektet å motta fordi han ikke kom til å finne folk til ny regjering. Til slutt vedtok Stortinget 7.juni 1905 at Unionen skulle opphøre.

Og senere ble det forhandlet om at Prins Carl av Danmark ble til Kong Haakon av Norge som giftet seg med Dronning Maud av Storbritannia.

Og snipp, snapp, snute var eventyret ute!

3 x 3 Hurra: Hipp hipp HURRA! HURRA! HURRA!

Ingen kommentarer: